Huisvestingadvies

De behoefte van huisvesting verandert met de tijd. Voor bedrijven, organisaties, overheden en burgers. Groei of krimp van een bedrijf, reductie van huisvestingskosten, nieuwe manieren van samenwerken, veranderend winkelgedrag en online distributie, het minimaliseren van milieubelasting, optimaliseren van de productiecapaciteit, wonen met zorg, enzovoort.

REPC begeleidt en adviseert eindgebruikers op het gebied van alle denkbare huisvestingaspecten. Vanuit onze werkwijze, werken we samen met een selectie van creatieve en technische partners. We begeleiden en adviseren over de volgende aspecten:

 • huisvestingstrategie
 • functioneel en ruimtelijk programma van eisen
 • financiële analyse
 • werkplekconcepten
 • contractmanagement
 • vertaling van wensen naar ontwerp

Ontwikkelmanagement

Voor onze opdrachtgevers vervullen we de rol van gedelegeerd ontwikkelaar. Van strategie tot en met oplevering.

We beschikken over jarenlange ervaring in het werken voor eindgebruikers en investeerders in de verschillende sectoren.

Met onze werkwijze, waarin we samenwerken met door ons geselecteerde partners, kunnen we ieder specifiek vraagstuk begeleiden en realiseren. We verzorgen de totaalontwikkeling van nieuwbouw en herbestemming. Daarnaast begeleiden en adviseren we op de volgende deelgebieden:

 • conceptontwikkeling
 • haalbaarheidsanalyse en planoptimalisatie
 • risicoanalyse en beheersing
 • selectie en aanbesteding partners
 • contractmanagement
 • marktonderzoek
 • marketing
 • aankoop, verhuur en verkoop

Projectmanagement

Om de ontwikkeling en de huisvestingsvraag te realiseren is een goed projectmanagement een voorwaarde. Het goed managen van de realisatie van het gebouw en de inrichting zorgt ervoor dat de klant uiteindelijk krijgt wat hij verwacht. Binnen gestelde kwaliteitscriteria, budget en planning. Wij leveren daarvoor de projectorganisatie op basis van een systematische werkwijze waarbij openheid en verbinding van alle belanghebbenden succesfactoren zijn. En waarbij de klant continu inzicht wordt geboden in het proces en de realisatie van de uitgangspunten. Onder de noemer projectmanagement vallen de volgende diensten:

 • proces- en projectmanagement
 • financieel management
 • aanbestedingsmanagement
 • contractmanagement
 • risicomanagement
 • vergunningsmanagement
 • omgevingsmanagement