Onze mensen

REPC bestaat uit een aantal partners die een brede ervaring hebben op het gebied van vastgoedadvies, projectontwikkeling en projectmanagement. Tezamen beschikken zij over diverse competenties, ervaring, kennis en een relevant netwerk en werken ze vanuit de werkwijze en kernwaarden van REPC.


Arnold van Rijn

Bouwen met mensen, samen resultaten boeken, creëren en realiseren is waar Arnold van Rijn zijn passie ligt. Als project- en ontwikkelingsmanager heeft hij veel projecten gerealiseerd voor o.a. eindgebruikers, eigenaren en ontwikkelaars. Het managen en realiseren van uitdagende projecten en samenwerkingscoalities heeft hij met veel plezier en succes mogen doen. Je kunt hem een allround manager noemen met een hands-on mentaliteit en gedreven in het optimaliseren en realiseren van projecten.

Tom Krouwels

Tom Krouwels is al dertig jaar actief in het vastgoed. De eerste tien jaar als projectmanager en eindverantwoordelijke voor grote multifunctionele (nieuwbouw)projecten. Vervolgens tien jaar als projectontwikkelaar van zowel commerciële als woningbouw projecten en de laatste tien jaar in verschillende directiefuncties. Tom is een mensenmens die het belangrijk vindt om samen met anderen dingen tot stand te brengen, waarbij de sterke punten van alle betrokkenen zo optimaal mogelijk worden benut. Hij is geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en ziet mogelijkheden die niet zo voor de hand liggen.

Onze werkwijze

We begeleiden opdrachtgevers van strategie tot en met de realisatie. In een dergelijk complex proces hechten we belang aan een goede, open relatie.

We investeren veel aandacht om de doelstellingen en de huisvestingsvraag helder te krijgen. Op basis daarvan kan het programma van eisen en wensen zo scherp mogelijk worden geformuleerd, onderzoek worden gedaan en een effectief proces worden ingericht.

Communicatie en samenwerking met alle betrokkenen zijn sleutels voor een succesvol resultaat. En daar zijn we goed in; het vinden van de juiste partners en het verbinden van alle partijen. Zodat de nodige kennis wordt ingebracht en iedereen inzicht en respect heeft voor elkaars ideeën en belangen. Openheid en verbondenheid dragen bij aan het gewenste resultaat.

We werken met een systematisch stappenplan. Een no-nonsense aanpak waarbij planning, voortgang, kwaliteit en budget strak bewaakt worden en verspilling wordt voorkomen. Heldere afstemming met de opdrachtgever zorgt dat die continu inzicht heeft en goed gefundeerde beslissingen kan nemen.

Onze kernwaarden

Resultaat

Wat we beloven maken we waar en we gaan tot het uiterste om een optimaal resultaat te behalen.

Openheid en verbinding

Een goede verbinding en open communicatie met alle stakeholders vinden wij cruciaal voor iedere samenwerking. Aandacht schenken, luisteren en heldere afspraken maken de processen voor iedereen helder en begrijpelijk en zo creëren we verbondenheid.

No-nonsense en efficiënt

Wij hebben een 'no-nonsense' manier van werken. Efficiënt en doelgericht. Voor iedereen duidelijk. Dat past bij ons.

Onafhankelijk

We staan volledig in dienst van onze opdrachtgever en nemen verder geen (financiële) belangen. Zo kunnen we bouwen aan een goede, eerlijke klantrelatie en zijn we gedreven om het goed te doen.